nu

Værket er et felt af stenkul på 5 x 6 meter, det ligger på plænen og er meget synligt fra 1. sal

Med kullet er i negativ skrevet ordet: nu, således at man kan se plænen gennem bogstaverne. Jeg arbejder med kullet som komprimeret tid. Værket lever med tiden, temperaturen, nedbøren og væksten. Værket vil afspejle vejrliget, kullet vil reagere anderledes på nedbør og temperatur end græsset omkring og i bogstaverne. I løbet af udstillingsperioden vil naturens stilstand, afventen og vækst kunne aflæses i græssets vækst. nu´ets omskiftelighed. Efter udstillingen fjernes kullet og nu står i frisk grønt græs i et brunt felt af uvokset græs. Langsomt over sommeren vil nu udviskes og forsvinde.