projektbeskrivelse

Tidligere har jeg primært arbejdet i det offentlige rum, mest med midlertidige, men også et enkelt permanent værk, denne gang er udfordringen bl.a. the white cube.
Gennem nærmere undersøgelser viser det sig meningsløst at tale om the white cube som et neutralt, tomt, anonymt rum, som ikke giver noget modspil.
Derfor er min lyrikinstallation bygget op i tæt samspil med Skovvillaen og det omliggende landskab, skoven, lyset, kilden og søen. Skovvillaen er en toetages bygning fra 1885. Den består af 17 mindre rum, der er forbundet til hinanden, så de i min installation skaber fire afsnit - to i underetagen og to på 1. sal.
Denne oplevelse af det firdelte har været vigtig i udviklingen af de enkelte dele, som installationen kommer til at bestå af. Ligeledes har jeg arbejdet med, at der er to etager - med det mørke i underetagen og det lyse på 1. sal. I min installation indgår også rummet udenfor, både i forhold til værkerne indendørs, men også konkret i form af et udendørsværk på plænen nord for bygningen og meget synligt fra 1.sals vinduer.

Værkerne forholder sig til hinanden, samler, belyser og udvider begreberne: transparens og transformation gennem ordene, gennem poesien. Det er en undersøgelse af ordenes mange lag, både konkret: fysisk som lyd og lys og sprogligt.
Jeg arbejder med kontraster: mørke/lys, død/liv, glemsel/erindring, stilstand/vækst. Og med årstiden for udstillingen - januar til april. Død - stilhed/afvente - liv, skæringspunktet ligger for mig tidsmæssigt omkring slutningen af februar, hvor naturen er helt slidt ned, har nået det totale nulpunkt - derefter afventende. Kun det tiltagende lys nærer håbet.

Transparens/transformation - at komme til syne gennem omdannelse.
Dette var helt konkret arbejdsgrundlaget for ord bog, som indledte mit arbejde med denne udstilling. ord bog er et visuelt bogværk, der som tema har puppen i dens mange aspekter - zoologisk og metaforisk.
Værket er skabt fra dag 0 den 17. januar og slutter med dag 59 den 17. marts og består af et dagens ord, som dels er et selvstændigt udsagn og dels er et mønster/filter brugt til afsøgning af dagen. På den måde er hver dags tekst opstået af denne udforskning. Denne dobbelthed fremtræder også visuelt, hvor dagens ord står på transparente sider, der ligger "ovenpå" teksten, der er trykt på almindelig papir.
ord bog blev i marts 2002 publiceret af KunstCentret Silkeborg Bad som prolog til udstillingen, og den fungerer som en form for drejebog for udviklingen af lyrikinstallationen.
Det der gradvist er kommet til syne under mit arbejde med denne installation er mange forskellige slags alfabeter. At anskue ideerne under denne titel, viste sig at være meget frugtbart.

Astrid Gjesing, Århus december 2003