The Earth bears your Mark

The Earth bears your Mark

Sponsored by
København Kommunes Billedkunstudvalg.
Århus Kommunes Kulturudviklingspulje.
Stenhuggermester Anders Schannong, København.
Grosserer L.F. Foghts Fond.
Eltel Networks, København.
Neon-Teknik, Århus.

Folder
Here you can print out a folder folder.pdf

Thanks to
Brian Helt, overgartner Bispebjerg Kirkegård
Dorthe V. Nielsen, lejlighedsudlåner
Per Ramsdal, præst Brorsons Kirke
John Zachariasen, forstander Klarahus, De Gamles by
Gitte Bertelsen, Københavns Ejendomme
Just Justesen, Faaborg Flytteforretning
Michael Thams, Eltel Networks
Neon-Teknik, Århus
Gunni Busck, layout
Bent Nielsen, Nørre-Snede Stenhuggeri
Brian Fosberg, Nørre-Snede Stenhuggeri
Kim Christensen, formand for Nørrebro Lokaludvalg
Marianne Fuglsang, oversætter
Wei Wang, oversætter
Dina Senoussy, oversætter
Perrine Martin, oversætter
Signe Gjesing, oversætter
Joaquin Zaragoza, oversætter
Dan Marmorstein, oversætter
Jeanette Bach, netværkskoordinator Kvindfo’s mentornetværk
Modersmålsundervisere fra Rådmandsgades Skole
Elisabeth Stryger, webansvarlig Kvindemuseet
Abdirahman Shafici, TolkeDanmark
Københavns Kommunes Billedkunstudvalg
Grosserer L.F.Foghts Fond
Jan Guldbrandsen, stenhuggermester København
Anders Schannong, stenhuggermester København