Hesitation of Light - Drifting of the River

Hesitation of Light - Drifting of the River

Permanent installation of neon poem.
Skjern Å Forvirringen, Arnborg, work for Skjern Å National Park. 2010