nat tegn 2

nat tegn 2

Projektbeskrivelse
Art: 3 skilte i neon med digte, 45x350 cm.
Titel: "nat tegn 2".
Periode: 10. oktober (Kulturnatten) til 9. november 1997. Fra solnedgang til solopgang.
Sted: 2 skilte på facaden af Udenrigsministeriet vendt ud mod Knippelsbro, samt 1 skilt på havnekajen nedenfor bygningen spejlende sig i vandet.

"nat tegn 2"
Når jeg vælger København som stedet for min anden visning, er det fordi Køben­havn er mest by - storby. At vælge København er at vælge landets hovedstad med hvad det indebærer af institutioner.
Stedet der for mig er helt unikt, mest by og mest velegnet til mit projekt er Uden­rigsmini­steriets bygning. Den er arkitektonisk helt enkel, klassisk, næsten streng og lukket. Dette kan give et fornemt modspil til mine digte. Beliggenheden ved vandet/havnen til­føjer et åbnende element, som spiller op til neon/lyset.
Bygningens placering ved en af de mest trafikerede broer - Knippelsbro - giver mulighed for nye oplevelser i forbifarten.
Stedet er renset for farver, og neonfarverne vil på overrasken­de vis trække elementerne - vand, jord og luft ind i dette rum og give anderledes oplevelser af stedet.
Også på det indholdsmæssige plan er her lagt op til et spør­gende møde mellem mine korte, poetiske udsagn og stedet som regeringens/Danmarks officielle port til omverden.
Et møde, hvor digtene i en usædvanlig, fysisk kontekst skaber nye muligheder for oplevelser og tanker.

De 4 elementer
Jeg har arbejdet med de fire elementer - jord, vand og luft - bundet sammen af det 4. element, ilden=lyset i form af neon.
Jeg har valgt at arbejde med en meget stram, kort form - en art "jydsk haiku" - for at digtene kan fungere i neon.
Digtene har fået hver sin farve, der understreger indholdet. Vand-grøn, jord-rød og luft-blå.

1) Luft , her øverst på Udenrigsministeriets bygning vendt mod Knippelsbro:

Fuglenes alfabet

2) Jord, her midt på Udenrigsministeriets bygning vendt mod Knippelsbro:

Jorden bærer dit aftryk

3) Vand, her på kanten af kajen nedenfor Udenrigsministeriets bygning:

Af vand er du kommet


Idéovervejelser
Jeg vil undersøge, hvad der sker med digtene, og hvad der sker med stederne i mødet. Undersøge, hvad der sker med oplevelsen af digte, når de i fysisk form bringes ud i det offentlige rum . Ud hvor folk færdes - folk, der måske ikke er vant til at læse digte - og dermed give nye muligheder for op­levelse af digte, steder og neon.

Samarbejde
Installationen er blevet til i samarbejde med Udenrigsministeriet og Udenrigs­ministeriets Kunstforening. Den blev støttet af Københavns Kulturfond, Den Danske Bank og Københavns Belysningsvæsen.

"nat tegn"
Neonlyrikinstallationen "nat tegn" blev første gang vist i Århus i januar 1997. Den var midlertidigt installeret på Pier 2 på Århus Havn, på et udgået elmetræ i Rådhusparken og på en stander ved Århus Domkirke. Her var eksperimen­tet også at lade digtene afprøve hinandens elementer, således at de skiftede plads hver uge.