Pressemeddelelse >>

Senko Studio i Viborg åbner lørdag den 17. januar kl. 12 en installation af digter & billedkunstner Astrid Gjesing. Titlen er Alt forladt, hvilket også er overskriften på det andet kunstprojekt, som kunstneren skaber til maj i år.
I Senko Studio har kunstneren arbejdet med det flertydige udsagn i en ny neoninstallation.

 

Mathias Kokholm, bachelor i Nordisk Sprog & Litteratur og Kunsthistorie, litteraturformidler og forlægger, skriver:
”Om Astrid Gjesing er et skrivende menneske, der orienterer sig visuelt mellem sine ord, eller et visuelt menneske, hvor sprogets materialitet og væsen forplanter sig som en vægtig indvævning i billedet, kunne der reflekteres længe over. Selv præsenterer hun sig som digter og billedkunstner. Jeg foreslår ordkunstner, da hun er uden for kategori og samtidig i sin egen, hvor sproget gøres rummeligt og beboeligt med mange facetter og udtryk. Det giver ikke mening at betragte hendes værk som udtryk for to divergerende praksisformer, dertil er hånden for sikker og den intuitive handlen vokset ud af en mangfoldig resonanskasse med erfaringer og undersøgelser fra et sted mellem ord og billede.
Det bliver dog hurtigt klart, at når der i forbindelse med Gjesings kunst er tale om poesi eller skrift, må begrebet udvides, og læseroptikken ændres. Overskridelserne og tilføjelserne knopskyder sig langt ud over værk og kategori.
At Astrid Gjesings praksis falder mellem flere forskellige medier og udtryk, ses tydeligt ved et blik over værklisten, som ganske vist starter med en bog, men hurtigt bevæger sig hinsides bogsiden mod performance, billedkunst, installation og lydværk. Endvidere må det bemærkes, at det store billede tegner sig rhizomatisk. De enkelte værker placerer sig i en netværksstruktur i dialog med tidligere og kommende. Flere af værkerne konkretiseres over en årrække i forskellige situationer, tilføres nye elementer og vokser som punkter med tilføjelser og forgreninger.”

 

Installationen kan opleves alle dage fra kl. 7.00 – 24.00 til 15. februar 2009.

 

I forbindelse med udstillingen udgives en t-shirt med teksten. Denne kan købes gennem Kvindemuseet i Århus. tlf. 86 18 64 70
Eller hos Astrid Gjesing, info@gjesing.org >>
pris 200 kr. excl. forsendelse

 

Udstillingen er støttet af: Bendixen Neon, Kluntz og Kvindemuseet.

 

 

links >>

www.senko.dk

 

 

 

 

< tilbage til oversigten