FOR JOY

Tegninstallation. En udsmykning til Bjørnemosen ved Bundsbæk Mølle. For Skjern Å Nationalpark. 2010

”Det er bækken, der fanger mig. Den ligner min barndoms bæk, som løber ud i Rind Å. Hen lå jeg på maven på den nylagte asfaltvej og så efter de pinde, som vi havde kastet i bækken og set forsvinde ind i bromørket. Hvad skete der derinde? Kom de igennem? Nogle forsvandt, hvorhen? Jeg mødte igen bækken omme i engen, hvor jeg plukkede engblommer til min mor, og hvor de store drenge en gang kastede mig ind i et andet mørke, men det så min mor aldrig.

Nu genkender jeg den okkergule farve i bækkens kanter, og pludselig hører jeg det. Jeg lægger mig ned i sneen på gangbroen og kigger og lytter. Det er også den samme lyd. Mørke er der også, men ovenover mosens piletræer skinner solen. Det er nu, lyset vender.”

Astrid Gjesings første møde med stedet i februar 2010.

FOR JOY FOR JOY FOR JOY FOR JOY

The website is supported by Design & programming: Anders Visti