Jorden bærer dit aftryk

Projektbeskrivelse af Astrid Gjesing

Idé
Jorden bærer dit aftryk er bærende idé og titel for installationen, der udfolder sig på flere områder.
Et digt i rød neon Jorden bærer dit aftryk sidder ved Assistens kirkegård over den gule mur ud mod Nørrebrogade, så det læses fra gaden. Denne del varer til februar 2010.
7 genbrugte gravsten er nedlagt på syv udvalgte steder med teksten: Jorden bærer dit aftryk på syv forskellige sprog.
En samtale mellem indenfor og udenfor - bogstaveligt og i overført betydning, i forhold til minoriteter, religioner, politiske grupperinger - lokalt og globalt.
Med Jorden bærer dit aftryk udvider jeg mine mangeartede kunstneriske afsøgninger af tekst/kontekst, fysisk, rumligt og interpersonelt, som jeg siden ”nat tegn” i Århus 1997 har arbejdet med som en del af min praksis.

Sten
Stenene er genbrugte gravsten fra Bispebjerg og Garnison kirkegårde. Den oprindelige tekst er fjernet, og teksten Jorden bærer dit aftryk er sandblæst på syv sprog på gravstenene, der er nedfældet i fortovet, så man kan stå på teksten - blive en del af den.

Sprog og steder
Stenene findes følgende steder:

På fransk ved Assistens Kirkegård, i cykelindgangen på Nørrebrogade. Er med sin mangfoldighed af afdøde gennem tiden valgt som udgangspunkt for værket. Assistens Kirkegård fejrer 2010 sit 250 års jubilæum.

På engelsk på Dronning Louises Bro, i fortovet ved lyskryds til Peblinge Dossering. Broen hed tidligere Fjællebro, den er vartegn og indgangen til Nørrebro.

På kinesisk ved Blågårds Plads, i fortovet langs Blågårdsgade. Her på Den sorte firkant var der tidligere jernindustri og arbejderboliger, senere Bz’ere, nu et broget samlingssted.

På arabisk ved Brorsons Kirke, i fortovet på Rantzausgade. Et kirkeligt og musikalsk samlingssted for børn og unge. Kirken husede i 2009 afviste asylansøgere, der blev fjernet af politiet.

På spansk ved Nørrebro Station, i fodgængertrekant ude i gaden for enden af Mimersgade. Et sted i bevægelse med biler, tog, busser, cykler og gående. Min oldefar var stationsforstander her.

På urdu ved Rådmandsgades Skole, i fortovet ved hovedindgang på Rådmandsgade. Skolen vil skabe udsyn og indsigt, integration er ikke et særskilt område, men en naturlig del af at gå i skole.

På dansk i De Gamles By, i fortovet ved Klarahus på Agnes Henningsens Vej. Stedet er tidligere hospital, nu pleje- og ældreboliger og i samspil med yngre generationer, der bor rundt om området.

Neonskrift
Skriftens mentale landskabsrum i sammenstilling med det fysiske, offentlige rum.
Det er lyset, der tiltrækker opmærksomhed. Rød – stop.
Forbinder udenfor med indenfor.
Skæringspunktet mellem det uventede - neon ved kirkegården og det velkendte - neon i byen.

Sprog
At opleve sprog med kroppen og i bevægelse.
Fokus på samtale i det offentlige rum.
Mange af navnene på de gamle gravsten på Assistens kirkegård er franske, tyske, italienske, ikke danske.
Forholdet mellem nationaliteter og sprog.
Nørrebro som symbol på det multikulturelle/globaliserede samfund.
Forholdet mellem de sprog, der i dag høres på Nørrebro og de sprog som forskellige nationaliteter begravet på kirkegården repræsenterer og verdenssprog.
Fortid - nutid - fremtid, lokalt & globalt: dansk - arabisk - engelsk - urdu - fransk - spansk - kinesisk.

Betragtninger
Uanset om du vil det eller ej, så bærer jorden dit aftryk. At tage dette vilkår på sig og blive ansvarlig.
Kultur er bevægelse, ikke stilstand.
Installationen har karakter af dialog mellem stedet og nutid og mellem forskellige, nutidige mennesker indbyrdes - det multikulturelle samfund.
Skærings/fællespunktet er kirkegården, der forener nutid og fortid gennem døden.
Døden - et memento mori.

Tidspunkt
Installationen åbner den 27. november 2009, det er op til 1. søndag i advent.
Assistens kirkegård har 250 års jubilæum i 2010.
Installationen skal også ses i forhold til konteksten: Klimakonference COP15 i København december 2009.

Samarbejdspartnere
Antropolog Gitte Lunding, centerleder Kulturcentret Assistens.
Garnisons Kirkegård, kirkegårdsleder Klaus Frederiksen.
Bispebjerg Kirkegård, overgartner Brian Helt.
Stenhuggermester Anders Schannong, København.
Københavns Kommune, Center for Kirkegårde, direktør Flemming Tschuriloff og kirkegårdsvejleder, cand. mag. Stine Digens Helweg.
Københavns Kommune, Center for Veje, Hugo Prestegaard og Åse Olsen.

Støttet af
København Kommunes Billedkunstudvalg.
Århus Kommunes Kulturudviklingspulje.
Stenhuggermester Anders Schannong, København.
Grosserer L.F. Foghts Fond.
Eltel Networks, København.
Neon-Teknik, Århus.

Folder
Der er udgivet en folder. Du kan printe den ud her folder.pdf
Den fås gratis bl.a. på Kulturcentret ASSISTENS,
Assistens Kirkegård, Kapelvej 4, 2200 København N.

Tak
Brian Helt, overgartner Bispebjerg Kirkegård
Dorthe V. Nielsen, lejlighedsudlåner
Per Ramsdal, præst Brorsons Kirke
John Zachariasen, forstander Klarahus, De Gamles by
Gitte Bertelsen, Københavns Ejendomme
Just Justesen, Faaborg Flytteforretning
Michael Thams, Eltel Networks
Neon-Teknik, Århus
Gunni Busck, layout
Bent Nielsen, Nørre-Snede Stenhuggeri
Brian Fosberg, Nørre-Snede Stenhuggeri
Kim Christensen, formand for Nørrebro Lokaludvalg
Marianne Fuglsang, oversætter
Wei Wang, oversætter
Dina Senoussy, oversætter
Perrine Martin, oversætter
Signe Gjesing, oversætter
Joaquin Zaragoza, oversætter
Dan Marmorstein, oversætter
Jeanette Bach, netværkskoordinator Kvindfo’s mentornetværk
Modersmålsundervisere fra Rådmandsgades Skole
Elisabeth Stryger, webansvarlig Kvindemuseet
Abdirahman Shafici, TolkeDanmark
Københavns Kommunes Billedkunstudvalg
Grosserer L.F.Foghts Fond
Jan Guldbrandsen, stenhuggermester København
Anders Schannong, stenhuggermester København

Jorden bærer dit aftryk Jorden bærer dit aftryk Jorden bærer dit aftryk Jorden bærer dit aftryk Jorden bærer dit aftryk Jorden bærer dit aftryk Jorden bærer dit aftryk Jorden bærer dit aftryk Jorden bærer dit aftryk

The website is supported by Design & programming: Anders Visti