MÅNE * HAV * STEN

Idé, research og interview: Aase Nielsen. Maj 2010.

Måne * Hav * Sten
Af Astrid Gjesing, digter og billedkunstner. 1998

Lige i vandkanten har én eller anden skubbet den våde tangvold til side og afsløret en blankvåd, sort diabas, hvori der er sandblæst ordene Dommenes Hav. Bølgerne slår dovent ind over stenen og lægger sig i ordenes hulninger. Længere henne er en meget større sten, den ligger midt på stranden, Regnskyllenes Hav står der, men her er det ikke havet, der fylder ordene, men et regnskyl, der nu er drevet væk ud over Århus Bugt. Går man videre, vil man bl.a. kunne finde Stormenes Ocean og Kuldens Hav, et poesiværk spredt ud over en strækning på 300 meter på Moesgård Strand syd for Århus. Måne Hav Sten hedder værket, som jeg skabte i sensomren 1998.

Idé
I 23 store, runde, vandslebne sten, bragt hertil af istiden, har jeg fået sandblæst de danske navne på havene på Månen. De sten, jeg har valgt at bruge, ligger på stranden i tidevandslinien. Således bliver månehavene, der aldrig har indeholdt vand, ved månens egen kraft - tidevandet - fyldt med vand, og gennem sproget forbinder jeg derved månen og vandet.

Ordene
Udfordringen for mig som lyriker ligger bl.a. i at arbejde i grænseområdet mellem ord og billede i det offentlige rum. Med dette værk ville jeg skabe en indre sammenhæng mellem navnenes mange betydningslag, stenenes form, farve og placering - og vandet.
Der er i alt 23 have på månen - 20 på forsiden og 3 på bagsiden.
Havene er for mig på én gang noget videnskabeligt, noget uvirkeligt (der er intet vand på månen) og noget poetisk. Der er godtvejrsnavne - der er tåger, fugtigheder, slanger og nektar i navnene. At vise denne rigdom er at give næring til sansninger, billeder og forestillinger, der her i den konkrete fremtrædelse - stenen og havet - skaber nye, spændende sammenstød.
Månehavene er gennem århundreder blevet navngivet på latin. Grundlaget for denne navngivning blev lagt af den italienske astronom og geograf Giambattista Riccioli. Han udgav i 1651 sammen med Francesco Maria Grimaldi ”Almagestum novum astronomiam veterem novamque complectens”. Her afviste han meget af den tidligere navngivning og lagde grunden til en mere poetisk navngivningsmåde, f.eks. Mare Imbrium - Regnskyllenes Hav, Mare Nectaris - Nektarhavet, mere end 200 navne på månen skyldes ham.
Der findes ingen autoriseret dansk oversættelse af navnene på disse månehave, min udfordring har ligget i dels at sørge for at navnene er korrekt oversat, dels i at overføre den smukke, poetiske tradition til dansk.

Havenes år
FN udråbte året 1998 til "Havenes År" for på den måde at skabe øget opmærksomhed om den stigende rovdrift på alle de livgivende ressourcer, havene rummer, og for at skabe en større, fælles ansvarlighed omkring disse globale problemer. Ved at fokusere på - ikke verdenshavene - men månehavene, vil jeg udstrække den globale bevidsthed og ansvarsfølelse til at blive universel, samtidig med at jeg tilfører en poetisk dimension.

Stedet
En østvendt kyst (fuldmånen står op i øst) med store, runde sten i mange farver og former. I min søgen efter det bedst egnede sted fandt jeg det på den sydlige del af Moesgård Strand. Her fandt jeg stedet, der forener alle de kræfter og forestillinger, jeg havde til værket Måne Hav Sten, og sten, der langsomt træder ud af skrænten og lægger sig i grænselandet mellem land og hav. Sten, der genfødes af landets møde med havet.

Samarbejde
For at kunne skabe værket samarbejdede jeg med en lang række personer og offentlige instanser. Det drejede sig om skovrider Peter Brun Madsen og det personale ved Naturforvaltningen, der bragte stenhuggerens tunge maskiner og materialer ud på stranden. Stenhuggeren, der lod sig overbevise om, at værket skulle sandblæses på stedet. Århus Kommune, der ejer stedet, og Århus Amt, der gav de nødvendige tilladelser. Derudover har en række personer fra Steno Museet, Dansk Sprognævn, Universitetet og Århus Havn hjulpet mig med et væld af oplysninger, og sidst og ikke mindst har billedkunstner Jørn Rønnau stået mig bi med kærlig hjælp.

Proces
Der er nu gået 10 år, og jeg har fulgt processen, der den ene gang efter den anden har budt på store overraskelser. Jeg troede, jeg gennem mine forberedelser kendte alt til stranden. Men det viser sig, at naturen selv på et så fredeligt sted er i konstant bevægelse og forandring.
Stenene lever med årstiderne, de bliver på nogle årstider overgroet af tang og alger, der så igen forsvinder. Storme flytter omkring på sandet, således at nogle af stenene er forsvundet i flere år, for så pludselig efter en ny storm at dukke op igen. Fordi stenene virker som pejlemærker, kan man nu følge foranderligheden. En dag viser der sig at være ekstremt lavvande, og sten, som normalt er omgivet af vand, ligger langt fra vandkanten. Samspillet mellem værk og natur betyder, at der aldrig er to gåture derude, der er ens.
Et af de spørgsmål, jeg havde stillet stenhuggeren, var, hvor længe holder skriften? Det havde han selvfølgelig intet bud på. Men her 10 år efter er det første Hav slebet væk af vandets og sandets bevægelser, tilbage er Fortrolighedens, som også stille og roligt er ved at forsvinde.

Navnene
Måne Hav Sten finder man ved fra Moesgård Strand at gå mod syd, krydse Giber Å, gå et par hundrede meter videre og derefter finder man stenene blandt alle de andre sten på stranden:

1. Tågernes Hav (Mare Vaporum) Sea of Vapours.
2. Fugtighedernes Hav (Mare Humorum) Sea of Moisture.
3. Frugtbarhedens Hav (Mare Fecunditatis) Sea of Fertility.
4. Øernes Hav (Mare Insularum) Sea of Isles.
5. Humboldts Hav (Mare Humboldtianum) Humboldt´s Sea.
6. Det Østlige Hav (Mare Orientale) Eastern Sea.
7. Dommenes Hav (Mare Crisium) Sea of Crises.
8. Bølgernes Hav (Mare Undarum) Sea of Waves.
9. Nektarhavet (Mare Nectaris) Sea of Nectar.
10. Slangehavet (Mare Anguis) Serpent Sea.
11. Stormenes Ocean (Oceanus Procellarum) Ocean of Storms.
12. Fortrolighedens Hav (Mare Cognitum) Known Sea.
13. Smyths Hav (Mare Smythii) Smyth´s Sea.
14. Grænsehavet (Mare Marginis) Border Sea.
15. Moskvahavet (Mare Moscoviense) Moscow Sea.
16. Stilhedens Hav (Mare Tranquillitatis) Sea of Tranquillity.
17. Skyhavet (Mare Nubium) Sea of Clouds.
18. Kuldens Hav (Mare Frigoris) Sea of Cold.
19. Opfindelsernes Hav (Mare Ingenii) Sea of Longing.
20. Skumhavet (Mare Spumans) Foaming Sea.
21. Regnskyllenes Hav (Mare Imbrium) Sea of Rains.
22. Det Sydlige Hav (Mare Australe) Southern Sea.
23. Klarhedens Hav (Mare Serenitatis) Sea of Serenity.

"Grænsehavet" (Mare Marginis). 2003 "Øernes Hav" (Mare Insularum). 2003. (billede 2 af 2) "Øernes Hav" (Mare Insularum). 2003. (billede 1 af 2) "Kuldens Hav" (Mare Frigoris). 2003. (billede 2 af 2) "Kuldens Hav" (Mare Frigoris). 2003. (billede 1 af 2) "Dommenes Hav" (Mare Crisium). 2003. (billede 1 af 3) "Det Østlige Hav" (Mare Orientale) gravet fri. 2003. (billede 2 af 2) "Det Østlige Hav" (Mare Orientale) gravet fri. 2003. (billede 1 af 2) Måne * Hav * Sten, foto af Simon Kjær Christiansen, 2016 Måne * Hav * Sten, foto af Simon Kjær Christiansen, 2016 Måne * Hav * Sten, foto af Simon Kjær Christiansen, 2016 Måne * Hav * Sten, foto af Simon Kjær Christiansen, 2016 Måne * Hav * Sten, foto af Simon Kjær Christiansen, 2016 Måne * Hav * Sten, foto af Simon Kjær Christiansen, 2016 Måne * Hav * Sten, foto af Simon Kjær Christiansen, 2016 Måne * Hav * Sten, foto af Simon Kjær Christiansen, 2016 Måne * Hav * Sten, foto af Simon Kjær Christiansen, 2016 Måne * Hav * Sten, foto af Simon Kjær Christiansen, 2016 Måne * Hav * Sten, foto af Simon Kjær Christiansen, 2016 Måne * Hav * Sten, foto af Simon Kjær Christiansen, 2016 Måne * Hav * Sten, foto af Simon Kjær Christiansen, 2016 Stranden syd for Moesgård, Århus, hvor værket kan findes. 2003.

The website is supported by Design & programming: Anders Visti