nat tegn 2

Projektbeskrivelse
Art: 3 skilte i neon med digte, 45x350 cm.
Titel: "nat tegn 2".
Periode: 10. oktober (Kulturnatten) til 9. november 1997. Fra solnedgang til solopgang.
Sted: 2 skilte på facaden af Udenrigsministeriet vendt ud mod Knippelsbro, samt 1 skilt på havnekajen nedenfor bygningen spejlende sig i vandet.

"nat tegn 2"
Når jeg vælger København som stedet for min anden visning, er det fordi Køben­havn er mest by - storby. At vælge København er at vælge landets hovedstad med hvad det indebærer af institutioner.
Stedet der for mig er helt unikt, mest by og mest velegnet til mit projekt er Uden­rigsmini­steriets bygning. Den er arkitektonisk helt enkel, klassisk, næsten streng og lukket. Dette kan give et fornemt modspil til mine digte. Beliggenheden ved vandet/havnen til­føjer et åbnende element, som spiller op til neon/lyset.
Bygningens placering ved en af de mest trafikerede broer - Knippelsbro - giver mulighed for nye oplevelser i forbifarten.
Stedet er renset for farver, og neonfarverne vil på overrasken­de vis trække elementerne - vand, jord og luft ind i dette rum og give anderledes oplevelser af stedet.
Også på det indholdsmæssige plan er her lagt op til et spør­gende møde mellem mine korte, poetiske udsagn og stedet som regeringens/Danmarks officielle port til omverden.
Et møde, hvor digtene i en usædvanlig, fysisk kontekst skaber nye muligheder for oplevelser og tanker.

De 4 elementer
Jeg har arbejdet med de fire elementer - jord, vand og luft - bundet sammen af det 4. element, ilden=lyset i form af neon.
Jeg har valgt at arbejde med en meget stram, kort form - en art "jydsk haiku" - for at digtene kan fungere i neon. Digtene har fået hver sin farve, der understreger indholdet. Vand-grøn, jord-rød og luft-blå.

1) Luft , her øverst på Udenrigsministeriets bygning vendt mod Knippelsbro:

Fuglenes alfabet

2) Jord, her midt på Udenrigsministeriets bygning vendt mod Knippelsbro:

Jorden bærer dit aftryk

3) Vand, her på kanten af kajen nedenfor Udenrigsministeriets bygning:

Af vand er du kommet


Idéovervejelser
Jeg vil undersøge, hvad der sker med digtene, og hvad der sker med stederne i mødet. Undersøge, hvad der sker med oplevelsen af digte, når de i fysisk form bringes ud i det offentlige rum . Ud hvor folk færdes - folk, der måske ikke er vant til at læse digte - og dermed give nye muligheder for op­levelse af digte, steder og neon.

Samarbejde
Installationen er blevet til i samarbejde med Udenrigsministeriet og Udenrigs­ministeriets Kunstforening. Den blev støttet af Københavns Kulturfond, Den Danske Bank og Københavns Belysningsvæsen.

"nat tegn"
Neonlyrikinstallationen "nat tegn" blev første gang vist i Århus i januar 1997. Den var midlertidigt installeret på Pier 2 på Århus Havn, på et udgået elmetræ i Rådhusparken og på en stander ved Århus Domkirke. Her var eksperimen­tet også at lade digtene afprøve hinandens elementer, således at de skiftede plads hver uge.

Set inde fra København. Ligeså gør morgenhimlen over Christianshavn. Fuldmåne, gadelys og trafiklys spiller med. Øverst: ”Fuglenes alfabet”. Midten: ”Jorden bærer dit aftryk”. På kajkanten: ”Af vand er du kommet”

The website is supported by Design & programming: Anders Visti