nat tegn 3

Projektbeskrivelse
Art: 3 lyrik-installationer i neon, 45 x 350 cm.
Titel: "nat tegn 3"
Periode: 15/1 - 21/3 1999. Fra solnedgang til solopgang.
Sted: Arnakkekilden, KunstCentret Silkeborg Bad, Gjessøvej 40, 8600 Silkeborg.

Stedet
Når jeg her vælger Arnakkekilden som stedet for at installere "nat tegn 3", så handler det for mig om at tage afsæt i det stedsspecifikke, nemlig kilden. I mødet med kilden tilføres digtene nye tydningslag, ligesom digtene giver anderledes oplevelser af Arnakkekilden:
Kilden til helbredelse.
Det er Moderkilden, livets vand.
Kilden som symbol på begyndelse, oprindelse, på evigt liv og genfødsel, på handlingens udspring.
Det frugtbargørende vand, som ikke kun falder som regn fra himlen, men som også vælder op fra jorden fra underjordiske guddomme.
Kilden som udfrielse og renselse gennem dåben, det levende vand.
Den er ligesom billedet af anima kilde til det indre liv og den åndelige energi.
Kilden som adgang til viden, det er "hjertets øje", der bliver lukket op.
At drikke af den er at få adgang til "gnosis" - til erkendelse.

"nat tegn 3"
Helt konkret handler det også om vandets kredsløb: himmel til kilde til sø til himmel til kilde..., således: Af vand er du kommet , grøn neon ophænges meget højt - 10 meter - oppe udspændt mellem to bøgestammer, der står på toppen af skrænten ovenfor kilden. Digtet hænger så det læses oppe fra plænen med himlen som baggrund. Neonlyset kan ses og lokke fra indgangsområdet til KunstCentret.
Jorden bærer dit aftryk , rød neon sættes på to tynde metalben ned i bunden i den venstre side af kildesøen helt tæt inde ved irisplanterne. Digtet skal læses nede fra kildepladsen med front mod kilden, og samtidigt ses Af vand er du kommet hængende meget højt oppe over toppen af skrænten.
Fuglenes alfabet , blå neon sættes på to tynde metalben ned i søbunden til højre for det sted, hvor kilden løber ud i Ørnsø, der hvor der er åbent vand med tagrør 4 meter ude i søen, således at digtet læses med front mod søen og med tagrørene som baggrund.

De 4 elementer
Jeg har arbejdet med de fire elementer - jord, vand og luft - bundet sammen af det 4. element, ilden=lyset i form af neon. Jeg har valgt at arbejde med en meget stram, kort form - en art "jydsk haiku" - for at digtene kan fungere i neon.
Digtene har fået hver sin farve, der understreger indholdet: vand-grøn, jord-rød og luft-blå.

1) Elementet Vand:

Af vand er du kommet

2) Elementet Jord:

Jorden bærer dit aftryk

3) Elementet Luft:

Fuglenes alfabetIdéovervejelser
Jeg vil undersøge, hvad der sker med digtene, og hvad der sker med stedet i mødet. Undersøge, hvad der sker med oplevelsen af digtene, når de i fysisk form bringes ud i det offentlige rum. Ud hvor folk færdes - folk, der måske ikke er vant til at læse digte - og dermed give nye muligheder for oplevelse af digte, steder og neon.

nat tegn 1 og 2
Neonlyrikinstallationen "nat tegn" blev første gang vist i Århus i januar 1997. Den var midlertidigt installeret på Pier 2 på Århus Havn, på et elmetræ i Rådhusparken og på en stander ved Århus Domkirke. Her var eksperimentet også at lade digtene afprøve hinandens elementer, således at de skiftede plads hver uge.
"nat tegn 2" blev vist på Udenrigsministeriets facade, den der vender ind mod København og på kajkanten nedenfor. Den blev vist i forbindelse med Kulturnatten i oktober 1997 og én måned frem. Her var der tale om et sted renset for farver, hvor neonfarverne trak elementerne - vand, jord og luft ind i dette rum, og hvor der på det indholdsmæssige plan var lagt op til et spørgende møde mellem mine korte, poetiske udsagn og stedet som regeringens/Danmarks officielle port til omverden.

- og det tør igen. (billede 4 af 4) Frosten har sat ind. (billede 3 af 4) Frosten har sat ind. (billede 2 af 4) Ude i Ørnsø ”Fuglenes alfabet”. (billede 1 af 4) Midt i Arnakkekildens udspring ”Jorden bærer dit aftryk”. (billede 3 af 3) Midt i Arnakkekildens udspring ”Jorden bærer dit aftryk”. (billede 2 af 3) Midt i Arnakkekildens udspring ”Jorden bærer dit aftryk”. (billede 1 af 3) 10 meter oppe udspændt mellem to bøgetræer ”Af vand er du kommet”. (billede 3 af 3) 10 meter oppe udspændt mellem to bøgetræer ”Af vand er du kommet”. (billede 2 af 3) 10 meter oppe udspændt mellem to bøgetræer ”Af vand er du kommet”. (billede 1 af 3)

The website is supported by Design & programming: Anders Visti