nat tegn

Århus 1997

Projektbeskrivelse
Art: 3 lyrik-installationer i neon, 45 x 350 cm.
Titel: "nat tegn".
Periode: 5/1 - 2/2 1997. Fra Hellig 3 konger til Kyndelmisse. Fra solnedgang til solopgang.
Steder: Vand - på kanten af Pier 2 på Århus Havn, spejlende sig i vandet og vendt mod byen.
Jord - ophængt på et stort, døende elmetræ i Rådhusparken i Århus.
Luft - ophængt på en 10 m. høj stander øst for den nordre korarm af Århus Domkirke - i rummet mellem Katedralskolen, Kvindemuseet og Domkirken.

Digtene
Som digter er ordene mit udgangspunkt - mit medium, men min udfordring ligger også i at komme ud i det offentlige rum med digtene, at arbejde med en enkel form, samt her at afsøge grænserne mellem digt og billedkunst.
Udover at skrive digtene specielt til disse konkrete steder, har jeg også arbejdet med de fire elementer - jord, vand og luft - bundet sammen af det 4. element, ilden=lyset i form af neon. Jeg har valgt at arbejde med en meget stram, kort form - en art "jydsk haiku" - for at digtene kan fungere i neon:

1) Vand, her på havnekajen:

Af vand er du kommet

2) Jord, her i Rådhusparken:

Jorden bærer dit aftryk

3) Luft, her ved Domkirken:

Fuglenes alfabetIdéovervejelser
Jeg har skrevet de tre poetiske udsagn specielt til de tre rum, der gives på havnen, i parken og ved domkirken. Disse korte digte er skrevet i "stedets ånd", lavet i neon og placeret midlertidigt de pågældende steder.
Digtene har fået hver sin farve, der understreger indholdet. Vand-grøn, jord-rød og luft-blå.
For at udvide oplevelserne og digtenes relation til stedet - til den fysiske kontekst - skifter installationerne plads 3 gange i løbet af perioden.
Jeg vil undersøge, hvad der sker med digtene, og hvad der sker med stederne i mødet. Undersøge, hvad der sker med oplevelsen af digtene, når de i fysisk form bringes ud i det offentlige rum. Ud hvor folk færdes - folk, der måske ikke er vant til at læse digte - og dermed give nye muligheder for oplevelse af digte, steder og neon.

Lys/mørke
Definition: "Lys - om den indflydelse, naturkraft, der udgår fra visse legemer..."
I dag hersker vi over lyset, men er ofre for vores egne drømme.
Vi ser tre verdener - natten, dagen og natten inde i natten.
I mørket skinner lyset - i lyset lever mørket.
Det handler ikke om at bekæmpe mørket, men at samarbejde lys og mørke, hvor de ikke er hinandens modsætninger, men hinandens forstærkere - tilsammen den helhed som kun en sammensmeltning kan give.
Kaste lys over skriften.
Oplyse.

Skrift/neon
"I begyndelsen var Ordet..."
Arbejde i det modsætningsfyldte rum mellem "bøjet i neon" og poesi.
Skriftens mentale landskabsrum i sammenstilling med det fysiske, offentlige rum.
At give lyset mæle.
Det er mere end lys, det er skriften i al sin poetiske enkelhed.
Skrift som billede - billede som lys - lys som farve.
Digte skrevet til forskellige udendørs rum - havn, kirke og natur.
Digte som fysisk form - neonrør.
Afsøge rummene med skriften.
Opleve digte i en fysisk kontekst.
Flytte stedsspecifikke digte til andre rum - ændre den fysiske kontekst.
Neonrøret er et skrøbeligt materiale.
At tilføje farve er at udvide digtets betydning.
Mødet mellem det ydre og det indre syn.
Ord kan sætte grænser for vores tanker - sansninger og følelser sprænger disse grænser.

Samarbejde
Århus Kunstforeningen af 1847 og Århus Kunstbygning er samarbejdspartnere i dette projekt.
Installationen er støttet af Kulturpuljen i Århus, Kvindemuseet, Århus Havn, Århus Kommunes Naturforvaltning, Århus Kommunale Værker, samt af Århus Domkirke.
Firmaet NEON-TEKNIK i Risskov har fremstillet neoninstallationerne.

HEPHEP HEPHEP "Fuglenes alfabet" - nu i Rådhusparken. (billede 3 af 4) "Fuglenes alfabet" - nu i Rådhusparken. (billede 4 af 4) ”Jorden bærer dit aftryk” på Pier 2. (billede 1 af 5) ”Jorden bærer dit aftryk” på Pier 2. (billede 2 af 5) "Jorden bærer dit aftryk" i Rådhusparken, Århus. (billede 1 af 3) ”Jorden bærer dit aftryk” på Pier 2. (billede 3 af 5) "Jorden bærer dit aftryk" i Rådhusparken, Århus. (billede 2 af 3) "Fuglenes alfabet" - nu på Pier2. (billede 4 af 5) "Jorden bærer dit aftryk" i Rådhusparken, Århus. (billede 3 af 3) "Fuglenes alfabet" - nu på Pier2. (billede 5 af 5) "Af vand er du kommet" på Pier 2, Århus Havn. (billede 1 af 3) ”Af vand er du kommet” ved Århus Domkirke. (billede 1 af 3) "Af vand er du kommet" på Pier 2, Århus Havn. (billede 2 af 3) ”Af vand er du kommet” ved Århus Domkirke. (billede 2 af 3) "Af vand er du kommet" på Pier 2, Århus Havn. (billede 3 af 3) ”Af vand er du kommet” ved Århus Domkirke. (billede 3 af 3) "Fuglenes alfabet" ved Århus Domkirke. (billede 1 af 4) "Fuglenes alfabet" ved Århus Domkirke. (billede 2 af 4) "Fuglenes alfabet" ved Århus Domkirke. (billede 4 af 4)

The website is supported by Design & programming: Anders Visti