> ord for ord <

Bogværk, udgivet af Museum Ovartaci, 2018

Bogværket > ord for ord < består dels af tekstsider, dels af faksimilesider fra de oprindelige skrive/skitse/log/dagbøger. Den tager afsæt i en turbulent periode i hendes liv, både som kunstner og som havende en bipolar diagnose.
Den rummer beskrivelser og refleksioner over det at være kunstner og kronisk syg. Det er barske, ubærlige og smukke noter.

The website is supported by Design & programming: Anders Visti